Принцип на фракционен термолифтинг

Фракционното радиочестотно подмладяване на лицето

Фракционното радиочестотно подмладяване на лицето - ефект, който ние виждаме, но не чувстваме при процедурата.
 
Ако включим някъде радио и завъртим дръжката на настройки, ще чуем хиляди радиостанции, изпълващи ефир. И въпреки, че общата енергия на радиовълни около нас се е увеличила повече от един милион пъти от началото на XX-ти век, нашето тяло не ги възприема. В сравнение със светлината, която може да причини изгаряния или предизвика далечното фотостареене на кожата, радиовълните са много по-безопасни, а освен това незабележими. Затова в естетичната медицина все по-голяма популярност печелят въздействащи върху кожата радиочестотните технологии, които в сравнение с лазерните са по-малко агресивни и следователно са по-безопасни, практически не причиняват усложнения и не изискват дълъг рехабилитационен период. В тази статия ще разкажем за един от наскоро появилите се методи за структурно и визуално подмладяване на кожата- фракционно радиочестотно подмладяване (термолифтинг, термаж).

Принципът на фракционното радиочестотно подмладяване (термолифтинг).
За подмладяване на кожата, стария колаген в дермалния слой трябва да се "стопи" и да стимулираме клетките да се размножават и синтезират, но в същото време, без доколкото е възможно да има наранявания на епидермиса (защитен слой на нашата кожа). Затова преди всичко е необходимо да се достави енергия до матриксът (основата на съединителната тъкан) на кожата, за да се унищожат "старите" протеини (Protein, белтък), които поради възрастови модификации (оксиляване, вътрешно молекулно взаимодействие, гликация) придобиват резистентност към протеази (макромолекули, които участват в процесите на разграждане, смилане и усвояване на белтъците). В лазерните технологии "топенето" на протеините се случва при силно нагряване на тъканите в резултат на абсорбцията на светлинна енергия от хромофорите. Обаче лазерните лъчи да минат през епидермиса, без да го засегнат, не е толкова просто, но използвайки подходящи радиочестоти, конфигурирани за абсорбция от компонентите на дермата, е възможно да се достави енергия, достатъчна да стопи колагена, без това да повлияе на епидермиса. Това е особено важно в случай на тъмна кожа, когато пигментите на епидермиса абсорбират светлина в широк диапазон, но не и радиочестоти.

Радиочестотна енергия (RF)- форма на електромагнитна енергия в честотния диапазон от 200 KHz до 40 MHz.  Абсорбцията в радиочестотния диапазон се дължи на бързата промяна в полярността на електрическото поле, в което заредени молекули (като йони, полярни съединения  с ниско молекулно тегло, протеини, фосфолипиди с полярните глави, нуклеинови киселини) започват да се преориентират. Тъй като гореспоменатите заредени молекули имат различни размери, някои молекули успяват да "следват" за промяна на полярността, а други, по-големи, не успяват. Затова в зависимост от честотата на полето, възможно да се въздейства на различни молекули и да се предава енергия под формата на топлина в различните слоеве на кожата. Радиочестота не влияе на кожните хромофори, така че тя е безопасна и ефективна в еднаква степен за тъмна и за светла кожа. Важно е и това, че нервните окончания не са чувствителни към радиочестота, и за това нейното въздействие е безболезнено. В този аспект радиочестотната технология е една добра алтернатива на лазерните методи за подмладяване на кожата.

Идеята за фракционно радиочестотно третиране на кожата, с цел стимулиране на нейното структурно подмладяване, е заимствана от лазерни фракционни технологии: микроскопичните участъци на епидермиса и дермата са подложени на термична аблация/коагулация в точки, които са на равни разстояния една от друга, като непокътната кожа около увредените места служи като източник на клетки и строителен материал, който отива за възстановяване и изграждане на нова тъкан.

фракционно радиочестотно подмладяванеВ апарата за фракционно радиочестотно подмладяване на работната повърхност на накрайника са разположени паралелни редици от биполярни електроди, наподобяващи щифтове. Високочестотната енергия, нивото на която достига 40 J, се подава към сухата кожа през всяка двойка положително и отрицателно заредени електроди. В кожата енергията на променливото електрическо поле се преобразува в топлинна енергия, която по точков (фракционен) начин третира кожата, разположена непосредствено под електродите. Между електродите остават зони на здрава кожа, а самите аблативни травми са минимални и сумарно съставляват не повече от 5-10% от обработения участък на кожата. Изследвания показват, че апаратът е способен да подава радиочестотна енергия на повърхността на кожата с последваща фракционна аблация (отстраняване на клетки) на епидермиса, а също така може да предизвика коагулация / некроза на дермата с минимално увреждане на съседните участъци на кожата, благодарение на което възстановяването протича по-бързо и качествено.

По пътя на преминаване на радиочестотата, кожната тъкан не е хомогенна по структура и ниво на хидратация, поради което на различни дълбочини и между самите електроди се получават различни ефекти. Във връзка с това, че импедансът (съпротивление) на сухия рогов слой на кожата е по-висок, високочестотната енергия минава през самите електроди, което води преди всичко до аблацията на роговия слой. А в по-дълбоките слоеве на кожната тъкан (долните слоеве на епидермиса и в дермата) импедансът е по-нисък, тъй като тъканта е наситена с вода и електролити. Затова радиочестотната енергия минава между електродите (като при биполярно въздействие), създавайки по-широк дифузен ефект под формата на коагулация/некроза при незначително отстраняване на роговия слой. Във връзка с абсорбцията и разсейването на енергията, областите на високочестотен ефект са заобиколени от зоните на тъкан, които са претърпели само частична коагулация/некроза или топлинна стимулация. Освен това, в по-дълбоките слоеве на кожата възниква зона на временно термично въздействие, обаче в нея плътността на високочестотната енергия не достига нивото, необходимо за появата на други биологични ефекти.

Устройството притежава контролирано въздействие, тъй като разполага с възможност за управление на съотношение на ефектите аблация/коагулация/некроза, дълбочината на зоните на аблация и границите на коагулацията на заобикалящите тъкани в съответствие с целите на процедурата, медицински показания и особености на третираните участъци от кожата. Нивото на доставената енергия се променя в зависимост от избраната програма.

Форма на термични зониМикротунелите, останали след радиочестотното въздействие, имат формата на "обърната фуния", обърната с широка основа в посока към дермата (за разлика от микротунелите под формата на колона след лазерно въздействие). По този начин, радиочестотните импулси създават пирамидални термални зони, което води до минимално увреждане на роговия слой и максимално нагряване в дълбоките слоеве на кожата. В резултат на това става обновяване и изглаждане на повърхността на кожата. Тази специфика на сублативно подмладяване, заедно с едновременното свиване на кожата наподобява процедурата на равномерна аблация, но за разлика от нея, тя е по-малко травматична и с по-кратък възстановителен период.

Какви промени има в тъканите при фракционно радиочестотното въздействие? Както вече беше казано, ефектът на радиочестотния термолифтинг се постига благодарение на комбинация от фракционна аблация, коагулация и загряване на кожата. Токът в радиочестотния диапазон се разпространява вътре в дермалния слой, което води до допълнително намаляване на неговите влакнести структури и образуването на нов колаген, докато епидермисът е изложен на минимално въздействие. Хистологичен анализ, извършен непосредствено след процедурата, показа ясно дефинирани зони на аблация/коагулация/некроза до дълбочина 450µm (микрона). Освен това, забелязано е регулируемо съотношението между аблация и коагулация/некроза на тъкани: при ниско ниво на енергия (10-30 mJ) основният ефект ще бъде коагулация/некроза, а при по-високо енергийно ниво (50-62 mJ) - аблация.

Изследвания показват хистологични промени в тъканта в различни периоди след процедурата. След 6 часа се наблюдава частична ре-епителизация (покриване с нова епителна тъкан) на епидермиса с изразена възпалителна реакция. След 12 часа започват да се образуват мокри струпеи (круста) и продължава ре-епителизация. Заслужава специално внимание появата на компактни и плътни влакна на колаген и инфилтрация на левкоцити. 24 часа след процедурата, ре-епителизация на епидермиса е напълно завършена и на повърхността на кожата се появява некротична коричка. Голямото предимство на тази технология е нейната независимост от наличието на хромофори в кожата, така че тя може да се използва при всеки фототип на кожата. Рискът от развитие на странични ефекти, преди всичко на пост-възпалителна хиперпигментация (PIH), също е значително намален, което е още едно важно достойнство на метода.

Фракционното радиочестотно подмладяване (термолифтинг) на кожата представлява нов етап в еволюцията на физиотерапевтичните методи за регенерация на кожата, която се различава от предишните технологии с по-кратък възстановителен период, липсата на развитие на хиперпигментация и възможност за безопасно използване върху кожата с различни видове пигментация.