Апарати за монополярен и биполярен RF

RF-лифтинг на лицето (или апарати за радиочестотен лифтинг, термолифтинг и др.)

Днес в естетична медицина стават все по-популярни апарати за RF-лифтинг на лицето (или апарати за радиочестотен лифтинг, термолифтинг и др.). Има два основни вида апарати за RF лифтинг- монополярни и биполярни. Най-известният апарат, работещ по радиочестотен монополярен принцип, сега е THERMAGE. Радиочестотите оказват своето въздействие между активен и пасивен електроди. Обикновено, пасивен електрод се слага на ръката или него разполагат в непосредствена близост до зоната, в която се провежда процедурата. Така че, ако правим RF процедури на лицето и деколтето, тогава пасивният електрод се слага в областта на яката. Ако процедурата радиофреквенция се извършва на корема, тогава пасивният електрод се поставя под седалището. При процедурите на бедрата, пасивният електрод ще бъде под същото бедро. В случая с биполярен RF лифтинг, вторият електрод е вграден в самия накрайник, с който се осъществява процедурата. Затова поставянето му под тялото не е необходимо и RF енергия ще действа само под зоната на третиране.

Монополярен радиочестотен лифтингОсновната разлика между биполярните и монополярните RF апарати - това е дълбочината на проникване на радиочестотите. При монополярно въздействие, радиочестотите проникват в дълбочина 2-3 см., и в зоната на третиране влиза цялата област между електродите. При биполярно въздействие, има ограничение и по дълбочина, и по размери. Дълбочината на въздействие за биполярен апарат е лесна за изчисляване. Тя ще бъде равна на половината от разстоянието между електродите на биполярния накрайник. Например, ако разстоянието между електродите е 7 мм., тогава дълбочината на проникване на RF енергия ще бъде 3,5 мм. Размер на зоната на третирането ще съвпадне с площ на работната повърхност на накрайника. При монополярната методика, въздействието ще бъде по-дълбоко, а при биполярната по-повърхностно (триполярен и шестполярен апарат са разновидности на биполярен, поради което имат същата дълбочина на проникване). Това е особено забележимо в такива зони, където е необходимо третиране на големи обеми тъкан. Преди всичко, такава необходимост съществува при извършване на процедури по тялото. Това се дължи на факта, че дермалният слой в областта на корема, бедрата или седалището може да достигне до няколко сантиметра. Следователно, ако се планира процедура радиофреквенция по тялото, тогава козметици препоръчват монополярните устройства. По лицето дермалният слой е значително по-тънък и тук вече не е необходима такава дълбочина на проникване и област на въздействието, както върху тялото. Затова биполярните RF апарати са по-подходящи за работа по лицето и в областта на деколтето.

Биполярните накрайници, като правило, имат по-малка площ и с тях може да бъде неудобно да се работи върху големите зони. За увеличаване на работната повърхност, производителите "добавят" активни електроди в накрайника и те имат върху работната повърхност не 2, а 3 или 6 вградени електрода. Съответно, те се наричат биполярни (с 2бр.), триполярни (3) или шестполярни (6). В допълнение към гореизложеното трябва да се обърне внимание на това, каква работна повърхност има биполярен RF накрайник. Така, например, ако задачата е да се въздейства на зоната около очите, това ще бъде трудно да се направи с накрайник с диаметър 4-6 сантиметра. Неговата работна повърхност ще бъде значително по-голяма от третираната зона и ще бъде невъзможно ефективно да се направи процедурата. Да докоснете кожата само с един от електроди и при това да се изпълни задачата няма да се получи, защото RF енергията протича само между електродите, когато те влизат в контакт с кожата. Такъв накрайник ще бъде неудобен за работа върху зоните с променлив релеф на повърхността на кожата. Зоните около очи, долните и горните клепачи не е възможно да се обработват с него.

Биполярен радиочестотен лифтингВсички RF апарати работят в доста широк диапазон от честоти. Той варира от 470 kHz (килохерц) до 6 MHz (мегахерц). Основното, върху което влияе честотата- това е дълбочината на проникване и поглъщане на RF енергия. Колкото по-висока е честотата, толкова по-повърхностно действие има апаратът и толкова по-малко енергия се абсорбира от тъканите и обратно, колкото по-ниска е честотата, толкова по-дълбок ефект ще има върху дермата и толкова повече енергия се абсорбира. Ако в козметичен салон се използва RF апарат, който работи на по-висока честота, тогава трябва да сте подготвени за факта, че абсорбцията на RF енергия ще се прояви в по-голяма степен в епидермиса, отколкото в дермата. Известно е, че всички топлинни рецептори се намират точно в епидермиса и чувствителността на епидермиса към топлината е много висока. Използване на високата мощност на такъв апарат ще бъде значително по-трудно, защото клиентът ще изпита силна болка. Това, от своя страна, ще доведе до недостатъчна ефективност на процедурата радиофреквенция.

Мощноста на апарати за RF лифтинг също варира в широки граници от 30 до 300 W. Апарат с по-голяма мощност е за предпочитане, т.к. винаги може да бъде настроен на по-малка, а да се увеличи мощността при необходимост, когато се работи на слаб апарат, не е възможно. Процедури по лицето, обикновено се изпълняват на мощност от 80 до 120W, върху тялото се изисква мощност от 180-250W.

Голямо значение има такъв параметър като енергийната плътност. Енергийна плътност = мощност на апарата/площ на електрода. Колкото по-висока е плътността, толкова по-ефективно ще може да се прави радиочестотен лифтинг. В монополярните апарати тази стойност ще зависи от избраната мощност и от това, какъв електрод се използва за извършване на процедурата. Колкото по-малка е площта на електрода, толкова по-голяма е плътността при една и същата мощност и толкова по-силно ще се проявява ефектът от RF лифтинг. В биполярните апарати накрайниците обикновено винаги имат една и съща площ, затова плътността винаги ще зависи само от настройките на изходната мощност.

На каква мощност трябва да се работи? Нека да помислим върху какво преди всичко влияе мощност? Отговорът е прост. На температурата на загряване на тъканите. В крайна сметка не е важна мощността, която е зададена на апарата, а температурата в дермата, която трябва да се постигне. Затова всеки RF апарат, трябва да има точен сензор за контрол на температурата. От физиологията се знае каква тя трябва да бъде при провеждане на радиочестотни процедури. Дори краткотрайното нагряване на протеиновите молекули над 60 градуса води до тяхната необратима денатурация. Температура от 55 до 60 градуса протеинови (белтъчни) молекули могат да издържат в продължение на няколко секунди, но да се дозира такова въздействие е доста трудно. При температура от 45 до 50 градуса денатурация не се случва, ако общото време на въздействие продължава не повече от 20 до 80 секунди. Така на 50 градуса безопасно може да се работи не повече от 20 секунди, а на 45 градуса времето на работа може да бъде увеличено до 80 секунди, без опасност да бъде нанесена някаква вреда на клиента. По-ниските температури също не са напълно безопасни. Например, дълго нагряване до 43-44 градуса може да доведе до необратими последствия, но само ако времето на въздействие надвиши препоръчително време за RF процедурата от 20 минути. Козметикът постига максимални резултати от радиофреквенция при максимално нагряване. Това се дължи на механизма на действие на радиочестотната процедура. Високите температури водят до стехиометрично пренареждане в молекулата на колагена, дължащо се на разрушаването на междумолекулните връзки. Това води до увеличаване на плътността на дермата и до изразен стягащ ефект, който се вижда при обективно изследване - визуално и чрез допир. Ефектът от процедурата радиофреквенция при голяма мощност (температура) ще бъде по-висок, защото ниската мощност не е достатъчна за да предизвика промени в молекулите на колагена. Оказва се, че слабото въздействие RF не удовлетворява клиента, а е твърде силното може да му навреди!

Днес много RF устройства разполагат с датчици за температура. Наличието на такъв сензор позволява да зададете температурата, над която нагряването няма да се случва при всякаква мощност. Но не трябва да забравяме за времето на въздействие! Повечето производители не мислят за неговото ограничаване с таймер, така че за това трябва да се грижи козметикът. Освен това, много апарати са оборудвани с температурни датчици, които дават измерения с точност до един градус. Това не е достатъчно, твърде голяма погрешност може да се допусне. Апарат за радиофреквенция трябва да измерва температурата в дермата до една десета от градуса. Само в този случай може да се предвиди резултатът от процедурата.